เบล ยันเอง เซ็น LAFC เรียบร้อยแล้ว

เบล ยันเอง เซ็น …